Från Bushisms till Trumpisms

Någon som minns George W. Bush – USA:s president 2000-2008?

Bush var ledare för partiet Demokraterna och marionetten som till synes ovetande därom, spelade rollen som mannen som förändrade världen efter 9/11 – terrorattacken mot USA:s östkust den 11 september 2001.

Då Bush syntes lida av någon typ av dyslexi blev grodorna denne man levererade många. Så många att begreppet bushism, ett märkligt och ofta roligt, talesätt myntades.

Bushismerna blev till slut så många att de blev till böcker – väljare kunde skratta gott åt.

Nu har någon gjort något liknande med USA:s nuvarande president: Donald Trump.

Boken har titeln “The Beautiful Poetry of Donald Trump.”

Se videon nedan för ett smakprov:

..och så George W. Bush:

Advertisements

Strömavhopp från årets globalistmöte i Davos

Globalistmötet i Schweziska Davos under helgen har drabbats av motgångar.

Först hoppade USA:s president Donald Trump av.

Sedan följde Storbritanniens Theresa May och Frankrikes Macron.

Trump hänvisar till situationen med den partiella nedstängningen av den federala regeringen. May skyller på Brexit och Macron på gula västarna.

Av de inflytelserika G7-länderna är det bara Italien, Japan, Tyskland som orkar skicka en stats- eller regeringschef till spektaklet.

Inte heller Kina, Indien eller Ryssland skickar något statsöverhuvud.

Källa: Who is not going to Davos? Donald Trump and Theresa May for starters

WHO: Vaccinmotstånd en av de tio största hoten mot mänsklighetens hälsa under 2019

Världshälsoorganisationen, WHO, är en del av FN – den planerade globala diktaturens skyltfönster, publicerade nyligen en listan över hot mot det “globala hälsan”:

Ten threats to global health in 2019

 1. Air pollution and climate change
 2. Noncommunicable diseases
 3. Global influenza pandemic
 4. Fragile and vulnerable settings
 5. Antimicrobial resistance
 6. Ebola and other high-threat pathogens
 7. Weak primary health care
 8. Vaccine hesitancy
 9. Dengue
 10. HIV

Vaccinmotstånd är alltså ett större hot mot världshälsan än dengue feber och HIV.

WHO:s listan kan ses som ett register över globalisternas begånga synder men också en indikation om vad de planerar härnäst.

Samtliga punkter på listan är resultatet av globalistisk verksamhet, från krig och förstörda samhällen till biovapen och allt mer fögiftad och sämre föda.

Hur planerar Sveriges globalistregim att implementar detta?

Fängelse för att upplysa allmänheten om farorna med vaccinationer?

Rekommendationer om tvångsvaccinering eller vilkorad vaccinering (barnbidraget kommer så snart lilla Emma tagit sina sprutor)?

Riksdagens talman utnämner Löfven till ny statsminister – trots att fler röstade emot än för

Detta blev enligt uppgift resultatet av förslaget om en S-C-L-MP regering med Stefan Löfven (S) som statsminister:

 • 153 röstade emot Stefan Löfven som ny statsminister
 • 115 ledamoter röstade för
 •   77 ledamöter lade ned sina röster
 •     4 var frånvarande

Det är i dag uppenbart uppenbart att matematikkunskaperna i riksdagen är på samma nivå som i den svenska skolan, som sågades i en rapport för ett par år sedan.

153 mandat av 349 motsvarar 44%.

115 mandat av 349 motsvarar 33%.

44% som är emot Löfven är alltså mer än 33%.

Ändå utser talman Andres Norlén Löfven till statsminister.

Globalisterna i den djupa staten är uppenbarligen mycket rädda för vad ett nyval hade kunnat leda till.

Det har tidigare konstaterats att valet 2018 var ett fuskval och att det det svenska valsystemet lider av systemfel.

Fuskandet fortsätter.

Länk till röstprotokollet:

Tidigare artiklar:

Dubbelmordet i Marocko – Sverige nu moget för ledarskifte?

Spelet och förhoppningarna bakom löpsedlar om det enligt uppgift brutala mordet på två nordiska kvinnor i Marocko är enkel: någon hoppas skapa våldsamma reaktioner hos allmänheten mot gruppen muslimer.

Varför då?

Därför att den dolda maktens plan på en global diktatur upprättad på ruinerna av Europa och resten av planeten tarvar krigsliknande tillstånd att skylla för att kunna låta järngrindarna till diktaturen slår igen för gott.

Få saker kan på kort tid nämligen förändra samhällen så mycket som krig.

Allt är sedan flera år förberett: det alltmer kontantlösa samhället, det landsomfattande övervakningsnätet av förmenta “fartkameror” vars egentliga funktion är att möjliggöra övervakning av allt och alla som rör sig på det svenska vägnätet – även av de som undviker mobiltelefoner och Internet – liksom en grundligen hjärntvättad och militariserad poliskår som sedan några år tillbaka skjuter först och frågar sen.

Den rättmätiga upprördhet människor känner inför dubbelmordet i Marocko, liksom dubbelmordet på IKEA sommaren 2015, riktas förmodligen därför mest effektivt mot de som är ytterst ansvariga för situationen – nämligen Sveriges i dag helt globaliserade politiska etablissemang.

Den i dagsläget enda pjäs på spelplanen som, utan att starta inbördeskrig, kan börja rensa upp i träsket av svenska landsförrädare och importerade soldater från främmande länder är nämligen en regering.

Svenskar som känner att de inte längre stillatigande kan se på, är därför fria att vidta mått och steg som snarast resulterar i ett svenskt maktskifte där den nya riksdagen och regeringen inte längre ockuperas av en åttaklöver av de jure och de facto landsförrädare som om och om och om igen bekräftat att de arbetar för Sveriges undergång.

Läsare som önskar historisk vägledning behöver bara gå tillbaka till hur det gick till när Olof Palme ersattes: efter år av ökande misstro mot hans person träder till slut tolv officerare fram och levererar dödsomen – vi saknar förtroende för dig. Ett par veckor senare var Olof Palme död och begraven.

Den måhända mest intressanta frågan är därför inte, är folk tillräckligt förbannade än? De är de, men svenskar har uppenbarligen en aversion mot våld – oaktat om det handlar om feghet eller ickevålds-principer.

Frågan är snarare när kommer individer inom den svenska nattväktarstaten ha fått nog och axla det ansvar deras ämbetsval ger dem?

Finns dessa individer överhuvudtaget?

Både polisen och militären har ju under åren sett omfattande administrativa utrensningar av anställda med för makten fel attityd, såsom soldater som vägrar att kriga i främmande länder.

OSSE:s rapport över valet 2018

Ladda ned rapport från valöverakningen här: ODIHR Election Expert Team Final Report


Executive Summary

Sweden is a constitutional monarchy, with a parliamentary system of governance. The legislative power rests with a unicameral parliament (Riksdag) comprised of 349 deputies elected for four years. The 9 September parliamentary elections were held jointly with elections to county and municipal councils. A total of 34 parties contested elections to the Riksdag, representing a broad spectrum of political platforms. The election legislation provides a solid basis for the conduct of genuine democratic elections. However, additional measures might be considered to fully guarantee the secrecy of the vote and ensure uniform implementation of the election procedures, in particular the printing and distribution of ballots. The recent legal amendments, which introduced additional reporting requirements for political parties and limited the amount of anonymous donations, enhance the transparency of political financing. While there is a general confidence in the integrity of the elections, a sizeable number of election-related complaints were submitted to the Election Review Board (ERB).

The electoral legal framework consists primarily of the Constitution, the 2005 Elections Act and the 2005 Election Ordinance, the latter two amended most recently in 2018. The majority of the ODIHR EET interlocutors expressed confidence in the system that is considered open and transparent. The legislation does not contain specific provision on the presence of observers, contrary to OSCE commitments.

The Election Authority has the overall responsibility for planning and co-ordination of the general elections. At the sub-national level, elections are administered by County Administrative Boards, Municipal Election Commissions and Polling Boards. There is no hierarchy among the election administration bodies of different levels and the Election Authority does not have oversight power.

The Election Authority printed some 673,000,000 ballots. Most of the ODIHR EET interlocutors expressed concerns over the logistical and environmental problems that such number of ballots causes. All parties that the ODIHR EET met with reported problems with the distribution of ballots, stating that they would prefer that the election administration be responsible for the distribution of all ballots.

The Elections Act requires that ballots are placed adjacent to or within the premises of the polling station. In practice, ballots are placed on a table or a stand, often in plain view of voters and staff present in the polling station at times might diminishing the secrecy of vote, which is provided for OSCE commitments. The government recently published a draft law that foresees the placement of a protection screen at the place where ballot papers are put to shelter it from view and to protect secrecy of the vote.

The legal framework allows public and private political funding. Parties that participated in elections or received public funding are obliged to report to the Legal, Financial and Administrative Services Agency (Kammarkollegiet). The reports offer only a partial disclosure, as they contain information solely on income. The parties are not obliged to report on their expenses, assets and debts, hence the possibility for the public scrutiny of political financing is limited and is not in compliance with the international good practice and Council of Europe’s Group of States against Corruption (GRECO) recommendations.

1 The English version of this report is the only official document. An unofficial translation is available in Swedish.Sweden Page: 2 General Elections, 9 September 2018 ODIHR Election Expert Team Final Report

The ERB is the body mandated to adjudicate on election-related matters. Before election day, the ERB received appeals pertaining to party name registration and to revocation of candidates by political parties, all of which were dismissed. Following the elections, over 770 complaints were submitted to the ERB.

https://caerulis.files.wordpress.com/2018/11/swe-2018-general-fr.pdf