Jordan Peterson: IQ och framtidens arbetsmarknad

Advertisements

Trump kommer inte att rädda världen – han är en del av problemet

Donald Trumps tal till nationen 2019 blev en milstolpe i mänsklighetens golgatavandring in i en världsomspännande luciferiansk tyranni. Det närmast liggande alternativet för amerikanare som inte är globalister är att se till att unionen upplöses och att delstaterna återtar sina suveränitet.

USA:s president Donald J. Trump upplevs av många som en räddare: karln är nationalist (America F1rst) och därmed – verkar det antas – arbetar mot globaliseringen.

Donald Trumps tal till nationen den 5:e februari 2019 blev en bekräftelse på att Trump inte är en lösning på den globalisering på steroider världen dras med sedan den 11 september 2001 – tvärtom.

Hans populäritet bland anti-globalistiskt sinnade beror delvis på de attacker Trump utsatts och utsätts för av sina förmenta meningsmotståndare. Oppositionen liknar allt mer någon form av omvänd psykologi, kritiken väcker istället sympatier för Trump.

Den här psykologiska operationen har sedan en tid tillbaka sett förstärkning i ogrundade eller i vart fall obekräftade påståenden om hemliga åtal och rättegångar mot Trumps förmenta fiender inom etablissemanget.

Effekten av dessa rykten är öka passivitet och bör betraktas på samma sätt uppmaningar till soldater att lägga ned sina vapen i ett pågående krig.

De tre klaraste bevisen för att Trump är globalisterna man äro i hans tal tre:

 • De facto krigförklaring mot Venezuela (01:05:00 i videon nedan)
 • Det oreserverade stödet till Israel och Zionismen (01:07:30 nedan)
 • De facto krigförklaring mot Iran (01:12:44 i videon nedan)

Det synes i dag klart att den enda skillnaden mellan Trump och Demokraternas presidentkandidat i valet 2016, Hilary Clinton, är att den kurs Donald Trump placerat USA på ligger närmare den historiska utveckling som den beskrivs i ett brev frimurarledaren Albert Pike enligt uppgift skickat till en italiensk revolutionär vid namn Mazzini 1871.

Brevet:


The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the “agentur” (agents) of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions.

The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm.”

The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the “agentur” of the “Illuminati” between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam and political Zionism mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion…

We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil.

Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view.

This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time.”

Källa: Mystery 200-year-old letter revealed World War 3 plans – and final battle against Islam (Daily Star, 2016-03-07)

Genom att förklara krig mot Iran samtidigt som Israel och Zionismen stöds bygger Trump upp inför det slutliga krig Albert Pike förutsåg och vars utfall planeras bli en global teokrati under Lucifers fana.

Det är i dag uppenbart att USA:s federala regim med bas i Washington D.C. inte är en lösning på de enorma problem USA och världen står inför.

Det närmast liggande alternativet för amerikanare som inte vill att detta sker är att ombesörja att de amerikanska delstater de bor gör en motsvarighet till Brexit och lämnar unionen – innan det är försent.

Här är en lista på delstater som redan funderar på att göra detta:

 • Kalifornien
 • Texas
 • Hawaii
 • Alaska
 • Vermont
 • New Hampshire
 • Oregon
 • Washington
 • North Dakota
 • South Dakota
 • Nebraska
 • Wyoming
 • Montana
 • Florida

Tornadon på Kuba – vädervapenattack signerad Pentagon inför kriget mot Venezuela?

Normalt för Karibien är att stormarna kommer mot slutet av sommaren och hösten.

Tornadon som drabbade Kubas huvudstad Havanna den 28 januari 2019 är bara av det skälet anmärkningsvärd.

Lägg till detta de amerikanska krigsförberedelserna mot Venezuela, i vilket scenario bland annat Kuba och Ryssland står på Venezuelas sida.

Här är en artikel: HAARP: Secret Weapon Used For Weather Modification, Electromagnetic Warfare

Videon nedan berättar mer om Pentagons vädervapen och hur detta under flera år använts mot länder globalisterna vill knäcka och införliva i sin egen maktordning.

CIA:s revolutionskonsult OTPOR på väg tillbaka?

Den nationalsocialistiska onlinetidningen Nordfront rapporterar att några som kallar sig för OTPOR lagt upp en video där de kräver en revolution i Kroatien.

Rapporterandet synes ske utan reflektioner.

För läsare som hunnit glömma: OTPOR är en av CIA:s många filialer, kontrollerade oppositioner, vars uppdrag det är att genomföra “färgrevolutioner” runtom planeten.

Några artiklar:

När kommer det danska partiet JFK21 till Sverige?

Danmark har i dag ett politiskt parti vars program i princip är identiskt med vad vi själva anser är lösningen på det enorma hot globaliseringen utgör mot mänskligheten och biosfären och som vi skrivit om i böckerna: Västs Mörka Hjärta – 9/11, Geopolitisk terrorism & Globaliseringsagendan och Demokrati till Döds – Sveriges väg in i de globala diktaturen.

Den första och viktigaste åtgärden i JFKI21:s program är att lagstifta om att förbjuda privata banker att skapa pengar och att detta istället görs av staten i egenskap av folkets valda representanter.

Partiets hemsida:

JFK21.dk

JFK står för Jord, Frihet och Kunskap. 21 sägs vara referens till globalisternas Agenda 21.

Nedan finns en intervju med JFK21:s partiledaren Mads Palsvig, en tidigare trader som tack vare en stark karriär inom den internationella finansvärlden har viktiga och unika insikter i hur värkden egentligen fungerar och styrs:

Har talar Mads fritt ur hjärta under det att han visar tittaren runt om i Köpenhamn:

Med den västerländska civilisationens undergång runt hörnet

Vi baserar prognosen i rubriken på en extrapolering av det pågående virtuella inbördeskriget inom USA:s politiska etablissemang – en situation som eskalerat sedan valet 2016, då fastighetsmagnaten Donald Trump blev president.

Attackerna på Trump var redan från början anmärkningsvärda och innefattade förolämpningar och lögner som blev till FBI-utredningar och arresteringar av medarbetare till Trump. I dag har retoriken och attackerna eskalerat till en nivå där dessa inte kan fortgå utan att något brister.

En skrämmande högljudd falang av globalister inom det amerikanska etablissemanget synes berett att offra både USA och dess politiska system, bara nationalisten Trump avlägsnas.

Det hela liknar alltmer ett psykologiskt kärnvapenkrig där det radioaktiva hatet dödar framtidshopp överallt.

Några axplock:

Hur kommer kollapsen att gestaltas?

Ett hett amerikanskt inbördeskrig där Trump inte längre ges något val utan förklarar undantagstillstånd och infriar sitt vallöfte och börjar rensa upp i det politiska “träsket” – d v s angripa sina politiska motståndare?

En fråga här är vilka militära förband och myndigheter som står på Trumps sida och vilka som är lierade med hans motståndare. En annan fråga är hur de olika delstaterna kommer att förhålla sig.

Om det blir inbördeskrig kommer den Mur Trump vill bygga gentemot Latinamerika förmodligen mest handla om att hålla folk kvar inne i USA.

Alternativet till inbördeskrig är ett krig mot någon utomstående som “enar” nationen – åtminstone tillfälligt.

Om kriget iscensätts i latinamerika, är Venezuela en stark kandidat. Det kriget kommer inte att bli lokalt utan sprida sig till grannländer.

Muren Trump gick till val på att bygga kommer då att handla om att hålla ut en flod av människor som flyr detta krig.

Kanske är detta det djupa skälet till att Trump vill bygga Muren. Han vet att krig är planerat och vill bespara USA den erfarenhet bland andra Sverige gjort.

America First.

Sedan finns ju det ständigt oroliga Mellanöstern, där Israel alltid är en pålitlig partner när det kommer till att starta bråk.

Ett krig mot Ryssland avsparkat av CIA:s kuppregim i Ukraina?

En nyupptäckt “fiende” är Kina – vilket globalisten och Rothschildagenten George Soros nyligen påpekat.