Rapport Mynttorget den 10 mars 2019 – äntligen avstamp för ett genuint folkligt motstånd mot globaliseringen?

Är detta var som skedde den 10 mars 2019 i Stockholm?

Det första egentliga avstampet för ett genuint svenskt gräsrotsmotstånd mot globaliseringen?

Om så, tog det närmare ett decennium efter 2009 – det år privatägda banker i Sverige i olaglig kartell inledde sitt krig mot kontantväsendet och förvandlandet av jorden till en fängelseplanet med ens blev mycket påtagligare.

Perioden 2009-2019 såg en lång rad av den dolda maktens agenter och kontrollerade organisationer försök att kidnappa det svenska uppvaknandet.

Här är tre av dem:

  • Katerina Janouch
  • Ingrid Carlqvist/Det Fria Sverige
  • Sverigedemokraterna

En gemensam attackvektor var krystade försök att blanda in Israels och Zionismens intressen med frågan om Sveriges framtid och överlevnad.

Zionismen och Israels existens är integrerade delar av globaliseringsagendan och ödeläggelsen av länder och folk i hela världen.

Försök att förknippa eller knyta Sveriges framtid samman med Israel och/eller Zionismen är därför kontraproduktiva.

Här är några av talen från Mynttorget den 10 mars 2019:

Lasse Wilhelmson

Länk till utskrift

Markus Andersson

Julius Blomberg


NTV:s sändning från hela evenemanget