Riksdagens talman utnämner Löfven till ny statsminister – trots att fler röstade emot än för

Detta blev enligt uppgift resultatet av förslaget om en S-C-L-MP regering med Stefan Löfven (S) som statsminister:

  • 153 röstade emot Stefan Löfven som ny statsminister
  • 115 ledamoter röstade för
  •   77 ledamöter lade ned sina röster
  •     4 var frånvarande

Det är i dag uppenbart uppenbart att matematikkunskaperna i riksdagen är på samma nivå som i den svenska skolan, som sågades i en rapport för ett par år sedan.

153 mandat av 349 motsvarar 44%.

115 mandat av 349 motsvarar 33%.

44% som är emot Löfven är alltså mer än 33%.

Ändå utser talman Andres Norlén Löfven till statsminister.

Globalisterna i den djupa staten är uppenbarligen mycket rädda för vad ett nyval hade kunnat leda till.

Det har tidigare konstaterats att valet 2018 var ett fuskval och att det det svenska valsystemet lider av systemfel.

Fuskandet fortsätter.

Länk till röstprotokollet:

Tidigare artiklar:

One thought on “Riksdagens talman utnämner Löfven till ny statsminister – trots att fler röstade emot än för

  1. Pingback: Upprop: Stoppa Löfven – Rädda Sverige och demokratin – Rädda Sverige

Comments are closed.