Varför Nordfronts sak blivit läsarens

Just nu pågår en “rättegång” mot en av Nordfronts ansvariga utgivare.

Åtalet omfattar 107 punkter av det oklara och gummiaktiga lagstycket “hets mot folkgrupp” (HMF) och utgör enligt uppgift det mest omfattande åsiktsbrottsåtalet i svensk historia.

Åtalet är förmodligen också Sveriges största rättsskandal.

Den som driver åtalet är regeringens egen husadvokat, Justitiekanslern (JK).

Åtalet har inget med förtal eller hets att göra – utan är en strategi omfamnad av de som vill föstöra Sverige och förvandla världen till en global diktatur.

Just i dag är det så kallade nationalsocialister som står åtalade.

I morgon är det din, läsarens tur, att stå inför skranket.

Den dolda maktens definition av “nationalsocialist” är nämligen inte en som omfamnar den ideologi som praktiserades i Tyskland 1933-1939 – utan alla som genomskådat den svenska demokraturen och vill rädda Sverige och se äkta folkstyre i landet.

Läsaren är då “nationalsocialist” eftersom han eller hon är nationell (vill rädda Sverige) och socialist (vill se genuint folkstyre).